Θα ακουστεί μουσική των Thomas Tallis, William Byrd, Nickolas Strogers, κ.α.  Οι εσπερινοί (choral evensong), διαρκούν περίπου 45΄, και αποτελούνται σε πολύ μεγάλο μέρος από τραγούδι, με κάποιες (αυτοσχεδιαζόμενες) εισαγωγές και γέφυρες στο εκκλησιαστικό όργανο, κάποια κείμενα από το τυπικό της λειτουργίας που διαβάζει ο ιερέας, και κάποια χωρία από τις γραφές που διαβάζουν μέλη της χορωδίας.

Οι εσπερινοί γίνονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά με ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων. Οι μηνιαίοι Αναγεννησιακοί Εσπερινοί διοργανώνονται από το 2017 από τη Schola Cantorum Sancti Pauli, σε συνεργασία με την εκκλησία του Αγίου Παύλου και υπό την αιγίδα του Ωδείου Αθηνών (Κέντρο Παλαιάς Μουσικής).