Το κάλεσμα αφορά στην δεύτερη έκδοση του προγράμματος φιλοξενίας, με κεντρική θεματική για τη φετινή διοργάνωση “Initiation as Methodology” και σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ελευσίνας, σε δύο περιόδους: από τον Ιούνιο έως και τον Ιούλιο, και τον Οκτώβριο του 2021. Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν καλούνται να διαμείνουν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα στην Ελευσίνα, υπό την καθοδήγηση και την επιμέλεια των φορέων συνεργασίας της Delta Pi οι οποίοι είναι οι: Yellow Brick, Το Οχτώ και Snehta Residency.

Σκοπός του προγράμματος:

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει νέους εικαστικούς στην τέχνη της in situ εγκατάστασης με την υποστήριξη μιας επιμελητικής ομάδας, και να τους δώσει την ευκαιρία να πειραματιστούν με έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας στον δημόσιο χώρο. Τα έργα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραμονής των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών είναι αποτέλεσμα των σχέσεων που αναπτύσσουν με τους κατοίκους και την πόλη. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καλούνται να ξεκινήσουν από το «βαθύ» παρελθόν βρίσκοντας παραλληλισμούς, αλλά και νέα ανοίγματα στο παρόν και στο μέλλον και έχοντας ως κεντρικό άξονα την έννοια: Initiation as Methodology.

Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση;

Η πρόσκληση απευθύνεται σε έξι (6) μεμονωμένους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο χώρο στο πεδίο των εικαστικών τεχνών (installation, video art, performance, γλυπτική, κ.α.), ανεξαρτήτου φύλου, προηγούμενης εμπειρίας, κ.ο.κ. Αιτήσεις εκπροσώπων ομάδων, συλλογικοτήτων, κολεκτίβων κ.ο.κ. δεν γίνονται αποδεκτές. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως όλοι όσοι αιτήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα δεσμεύονται για την πλήρη διαθεσιμότητά τους κατά τα προαναφερθέντα διαστήματα, καθώς η φυσική παρουσία, διαμονή και συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης.

Με ποιο τρόπο;

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος θα πρέπει να υποβληθούν το διάστημα 26/05 – 06/06/2021 (ώρα 23:59) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πως γίνεται η διαδικασία αξιολόγησης;

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από μια πολυμελή ομάδα συντελεστών που έχει συγκροτηθεί από τους φορείς: Yellow Brick, Το Οχτώ, Snehta Residency, με την υποστήριξη της Delta Pi Productions.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Initiation as Methodology στους συμμετέχοντες;

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα παρακάτω:
Έξοδα μετακίνησης από τον τόπο διαμονής προς την Ελευσίνα (4 μετακινήσεις προς και από την Ελευσίνα στο σύνολο)
Έξοδα διαμονής και per diem των καλλιτεχνών και για τα δύο διαστήματα του residency
Καλλιτεχνική αμοιβή ύψους 1.000 ευρώ (με παροχή νόμιμου παραστατικού ή πρόσληψη)
Κόστος παραγωγής για τη δημιουργία νέου πρωτότυπου έργου έως του ποσού των 1.000 ευρώ
Υλικοτεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Υποστήριξη από τους συνεργαζόμενους φορείς σε επίπεδο επιμέλειας και καλλιτεχνικής δημιουργίας
Πρόσβαση σε χώρους εργασίας για την προετοιμασία / δημιουργία του έργου
Προώθηση στα επίσημα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, στην ιστοσελίδα και σε ενημερωτικά δελτία των συνεργαζόμενων φορέων
Οπτικοακουστική καταγραφή του προγράμματος και της έκθεσης

Αναλυτικές πληροφορίες:

https://www.delta-pi.org/initiator2021-opencall-gr
https://www.delta-pi.org/initiator2021-application-gr

Η συμμετοχή των επιλεχθέντων υποψηφίων στο πρόγραμμα, καθώς και η κάλυψη όσων αναφέρονται παραπάνω, τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής οριστικής σύμβασης ανάμεσα στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και την Delta Pi. Σε περίπτωση ματαίωσής της άνω σύμβασης, ουδεμία ευθύνη φέρει η ΔΗΜΟΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έναντι των επιλεχθέντων υποψηφίων καθώς και οποιουδήποτε τρίτου.