Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι/τα ομιλούντες/ούσες/ούντα την ελληνική γλώσσα οι/τα οποίοι/οίες/οία να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (διαμένοντες/ουσες/οντα ή και όχι στην Ελλάδα).

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη λόγου:

1. Ποίηση (συμπεριλαμβανομένης και της φόρμας χαϊκού)
2. Νουβέλα
3. Θεατρικό
4. Διήγημα
5. Δοκίμιο
6. Μετάφραση (στα άνωθι είδη)

Θα απονεμηθούν
α) Τρία Βραβεία, β) Τρεις τιμητικές διακρίσεις.

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

Η κρίση των έργων θα γίνει από μέλη της επιτροπής τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιηθούν μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις αρχές Ιουλίου 2021.

Όλα τα έργα θα συμπεριληφθούν στα βιβλία (ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό) που θα εκδοθούν.

Οδηγίες

Οι/τα διαγωνιζόμενοι/νες/να θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους με ψευδώνυμο το οποίο θα είναι γραμμένο στο επάνω δεξιό μέρος σελίδας, σε ένα έγγραφοwordμε μορφή γραμματοσειράς Times New Roman 12 στιγμών.

Σε ένα δεύτερο αρχείο θα αναγράφουν τα στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κατηγορία συμμετοχής, τίτλο του έργου καθώς και το ψευδώνυμο.

Το ποίημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους, η νουβέλα τις 70 σελίδες, το θεατρικό τις 100 σελίδες, το διήγημα τις 6 σελίδες, το δοκίμιο τις7 σελίδες. Η μετάφραση έργου υπόκειται στους περιορισμούς σελίδων που τίθενται παραπάνω για το κάθε είδος λόγου.

Είναι, ακόμα, δυνατή η αποστολή περισσότερων από ένα έργο αρκεί να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (π.χ. δύναται η αποστολή ενός ποιήματος και μίας νουβέλας όχι όμως δύο ποιημάτων), ωστόσο, το άτομο που τα αποστέλλει:

– θα πρέπει να συμπεριλάβει ως συνημμένο/α το/τα έργο/α (που αφορά/ούνσε άλλη κατηγορία) σε ξεχωριστό αρχείο το καθένα.
– θα πρέπει να προσθέσει στο αρχείο με τα πραγματικά στοιχεία τη κατηγορία και των υπόλοιπων έργων που αποστέλλει.
– θα πρέπει να προσθέσει στο αρχείο με τα πραγματικά στοιχεία το τίτλο και των υπόλοιπων έργων που αποστέλλει.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τη 1 Οκτωβρίου 2020έως τις 10 Μαρτίου 2021. Μετά από αυτή την ημερομηνία καμιά συμμετοχή δεν θα θεωρείται έγκυρη.

Οι συμμετοχές αποστέλλονται στο email: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: +30 6934240862όπως και στο email: [email protected] ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.