Το Μουσείο Μπενάκη εγκαινιάζει στο Κτήριο της Οδού Πειραιώς την έκθεση «170 Χρόνια Εθνική Τράπεζα: 1841 – 2011» την …
 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 στις 20.00 το βράδυ.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 έως την Κυριακή 22 Ιανουαρίου του 2012.
Η έκθεση παρουσιάζει σημαντικές στιγμές από τη μακρά ιστορική διαδρομή του πρώτου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Ελλάδας.

Από το 1841 μέχρι σήμερα, η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας απλώνεται μέσα σε τρεις αιώνες σε μία σχεδόν παράλληλη διαδρομή με το νεοελληνικό κράτος. Οι συλλογές και το αρχειακό υλικό που παρουσιάζονται στην έκθεση, προέρχονται από τον πολιτιστικό πλούτο που διέσωσε η Εθνική και απόκεινται σήμερα στο Ιστορικό της Aρχείο, καθώς και στην καλλιτεχνική συλλογή της Τράπεζας. H έκθεση παρακολουθεί την πορεία της Εθνικής Τράπεζας ξεκινώντας από την ίδρυση της, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό, και συνεχίζει με την επέκταση των εργασιών της στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που συμβάδισε και με τη διεύρυνση των εθνικών συνόρων.

Μέσα από τις αντίστοιχες ενότητες της έκθεσης αναδεικνύεται η συμβολή της Τράπεζας τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, η Εθνική άσκησε το εκδοτικό προνόμιο, αποκλειστικά ή εκ παραλλήλου με άλλες εκδοτικές τράπεζες, για ογδόντα επτά χρόνια, μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, και στην έκθεση παρουσιάζονται τραπεζογραμμάτια και νομίσματα διαφορετικών εκδόσεων και ιδιαίτερου ιστορικού και εικαστικού ενδιαφέροντος. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, δανειοδοτεί τις ελληνικές κυβερνήσεις για τις δημοσιονομικές τους ανάγκες και διαθέτει δικά της κεφάλαια για την εκτέλεση έργων υποδομής που είναι απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τράπεζας στο δημόσιο δανεισμό και τα παραγωγικά έργα της χώρας αναδεικνύεται στην έκθεση από την παρουσίαση πρωτότυπων θεσμικών κειμένων, ομολογιών δανείων και τεχνικών μελετών.

 
Παράλληλα, η Τράπεζα, μέσα στους τρεις αιώνες όπου εκτείνεται η δράση της, στηρίζει την επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και στην έκθεση ξεδιπλώνεται η ειδικότερη συμβολή της Εθνικής στην ενίσχυση της γεωργίας, του εμπορίου και της βιομηχανίας της Ελλάδας. Εκτίθενται πιστωτικά κατάστιχα του 19ου αιώνα, μετοχές και άλλα τεκμήρια σχετικά με τη δανειοδότηση ή την ίδια συμμετοχή της Τράπεζας με κεφάλαιά της, καθώς και πίνακες και διαγράμματα όπου αποτυπώνεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Εθνικής στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ακόμη, στη μακρά ιστορία της η Τράπεζα προσέφερε εθνικές υπηρεσίες σε κρίσιμες εποχές. Στις σχετικές ενότητες και μέσα από σπάνια έγγραφα και φωτογραφικά ντοκουμέντα, προβάλλεται η προσφορά της Εθνικής στην αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων που γνώρισε η χώρα και στους εθνικούς αγώνες που έδωσε, με έμφαση στο κεφάλαιο της αποκατάστασης των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και στην περίοδο της Κατοχής.

Τέλος, σε ξεχωριστές ενότητες προβάλλεται ένα σημαντικό μέρος από την προσφορά της Τράπεζας στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης και της τέχνης.

Η Εθνική συνέβαλε στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της χώρας εισάγοντας και εφαρμόζοντας πρώτη στην Ελλάδα νέες τεχνολογίες και τεχνικά μέσα. Τα αντικείμενα από το μηχανολογικό εξοπλισμό της Τράπεζας που παρουσιάζονται στην έκθεση, συμβολίζουν την τεχνολογική εξέλιξη από τον 19ο έως τον 21ο αιώνα με την οποία η Εθνική όχι απλώς συμπορεύτηκε, αλλά συχνά υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή της στην ελληνική κοινωνία.

Διαχρονικά, η Τράπεζα αποδίδει επίσης ιδιαίτερη μέριμνα στην κατασκευή και συντήρηση των κτηρίων της με συνέπεια αυτά να σηματοδοτούν όλους τους σημαντικούς σταθμούς της αρχιτεκτονικής εξέλιξης στον τόπο μας. Υπήρξε η πρώτη, άλλωστε, που περιέλαβε στο οργανόγραμμά της μονάδα τεχνικών υπηρεσιών και θεσμοθέτησε, στις αρχές του 20ου αιώνα, την πρακτική των δημόσιων διαγωνισμών προκειμένου να κατασκευαστούν σημαντικά της κτήρια. Στην έκθεση παρουσιάζονται αρχιτεκτονικά σχέδια και φωτογραφίες των κτηρίων της Εθνικής που κοσμούν με την αισθητική τους το δημόσιο χώρο και προωθούν την αρχιτεκτονική αναζήτηση

Λεζάντες φωτογραφιών: 1.Το Κεντρικό Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στις αρχές του 20ου αιώνα, μετά την ενοποίηση των αρχικών κτηρίων, Βασίλειος Χατζής, υδατογραφία. Καλλιτεχνική Συλλογή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 2. «Ο Όθων με το διάταγμα ίδρυσης της Εθνικής Τράπεζας», Νικηφόρος Λύτρας, λάδι σε μουσαμά. Καλλιτεχνική Συλλογή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.