Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης του για το 2010, το Φωτογραφικό Kέντρο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Α\’ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει ομαδική έκθεση μαθητικής φωτογραφίας, από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 23 Μαίου, στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας, στην πλατεία Ιπποδρομίου.

Στην έκθεση μπορούν να πάρουν μέρος τα Γυμνάσια και Λύκεια (…και τα δημοτικά) της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης (ιδιωτικά και δημόσια) που έχουν στο πρόγραμμά τους σαν κανονικό μάθημα ή σαν επιλογή το μάθημα της φωτογραφίας, καθώς και μεμονωμένοι μαθητές που ασχολούνται με τη φωτογραφία.

Tο κάθε σχολείο μπορεί να στείλει μέχρι 15 φωτογραφίες μεγέθους από 18X24 και πάνω. Aπό αυτές τις φωτογραφίες η επιτροπή του Φ.K.Θ. θα κάνει μια επιλογή, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής.

Oι φωτογραφίες πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Παρασκευή 23 Aπριλίου 2010. Tο Φ.K.Θ. μπορεί να παράσχει βοήθεια στα σχολεία για την προετοιμασία των εργασιών και αναλαμβάνει το στήσιμο της έκθεσης με δικές του κορνίζες και πασπαρτού.

Για τα σχολεία και τους μαθητές δε θα υπάρχει καμία επιβάρυνση (εκτός των εκτυπώσεων των φωτογραφιών).

Σημειώνουμε επίσης ότι αυτή η έκθεση ήδη έχει γίνει θεσμός, καθώς φέτος είναι η δέκατη πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνεται και όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμμετάσχει 70 σχολεία και έχουν εκθέσει φωτογραφίες τους περισσότεροι από ενιακόσιοι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Όλες οι διοργανώσεις συνοδεύονται από 16σέλιδους καταλόγους με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από κάθε σχολείο.