Η Ένωση Μαζί για το Παιδί θέλοντας να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στη χώρα μας δημιούργησε μια νέα γραμμή παροχής συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς.

Η γραμμή επικοινωνίας είναι πανελλαδικής εμβέλειας και λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2009, 5 ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 17:00) με στόχο την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων σε παιδιά, εφήβους και γονείς, πάντοτε με σεβασμό και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που τίθεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Μέσω της χρήσης της γραμμής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν-χωρίς χρέωση-να καλούν από σταθερό και υπεραστικό αριθμό προκειμένου να μοιραστούν ερωτήματα-προβλήματα που αφορούν σε παιδιά-εφήβους καθώς  και λήψη ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων..

Ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) θα παρέχει στους καλούντες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την κάθε περίπτωση.