Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ, www.SNF.org), στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου δωρεών, ενέκρινε 111 νέες δωρεές, συνολικού ύψους €33,29 εκατομμυρίων για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η δράση των οποίων αναμένεται να δημιουργήσει θετικά και διαχρονικά οφέλη σε διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση, όπως πάντα, στην Ελλάδα.

Οι 111 αυτές νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ευθυγραμμίζονται με τη γενικότερη φιλοσοφία του Ιδρύματος, να στηρίζει πρωτοβουλίες που μπορούν να προσφέρουν άμεση στήριξη στους συνανθρώπους μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και πρωτοβουλίες που είναι ικανές να επιφέρουν αισθητές αλλαγές και να συμβάλουν στη μακροχρόνια ανάπτυξη των κοινωνιών και των μελών τους.

 

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από το νέο κύκλο δωρεών του προσπαθεί να προσφέρει ουσιαστική ενίσχυση σε προγράμματα και οργανισμούς, οι οποίοι – ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο αναπτύσσουν τις δράσεις τους – περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό άξονα: την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που οι σύγχρονες κοινωνίες καλούνται να αντιμετωπίσουν ως σύνολο. Κύρια επιδίωξή μας ήταν και παραμένει να είναι η ενίσχυση πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, τόσο στη δοκιμαζόμενη Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσουν τα εχέγγυα για ένα καλύτερο αύριο για τις γενιές που έρχονται».

 

Οι 111 νέες δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς δράσης του Ιδρύματος: τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια. Οι νέες δωρεές εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος, ενώ αρκετές εξ αυτών αποτελούν μέρος του 2ου κύκλου της Πρωτοβουλίας Ενάντια στην Κρίση, και της πρωτοβουλίας για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, με στόχο την ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα και τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

  • Τέχνες και Πολιτισμός

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι Τέχνες και ο Πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, το ΙΣΝ ενέκρινε συνολικά 26 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €3,33 εκατομμυρίων με στόχο να διευρυνθεί η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις Τέχνες, να προωθηθεί η Ελληνική τέχνη στο εξωτερικό, να στηριχθούν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ νέων και ταλαντούχων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και να διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  • Παιδεία

Καθώς η Παιδεία θέτει στέρεα θεμέλια για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, το ΙΣΝ ενέκρινε 30 νέες δωρεές σε αυτόν τον τομέα, συνολικού ύψους περίπου €13,13 εκατομμυρίων, στηρίζοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, αλλά και την παροχή των απαραίτητων υποδομών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και διεθνώς.

  • Υγεία και Αθλητισμός

Μέσω 25 νέων δωρεών που εγκρίθηκαν στον τομέα της Υγείας και του Αθλητισμού, συνολικού ύψους περίπου €9,95 εκατομμυρίων, βασικός στόχος του ΙΣΝ είναι να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας όλων όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και, ταυτόχρονα, να συνεισφέρει στην παροχή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού και στη διεύρυνση της προσβασιμότητας σε ολοκληρωμένες υπηρεσίας φροντίδας και υγείας.

  • Κοινωνική Πρόνοια

Μέσα από 30 νέες δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, συνολικού ύψους περίπου €6,87 εκατομμυρίων, το ΙΣΝ στηρίζει οργανισμούς που εργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση των καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Για να δείτε την αναλυτική λίστα των δωρεών και στους τέσσερις τομείς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.SNF.or

***

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει οργανισμούς που προβλέπεται να προσφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως  τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, και επίσης επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το ΙΣΝ στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει διαθέσει συνολικά  €1.50 δισεκατομμύρια ($1.79 δισεκατομμύρια), μέσω 3.252 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο.

Τον Ιούνιο του 2015, το Ίδρυμα ανακοίνωσε μία νέα πρωτοβουλία, ύψους €100.000.000 ($112 εκατομμύρια), επιπλέον των τακτικών του δωρεών, ως συμβολή στην προσπάθεια αντιμετώπισης της επιδεινούμενης κρίσης στην Ελλάδα, παρέχοντας άμεση υποστήριξη στα πιο ευάλωτα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Η νέα πρωτοβουλία ακολουθεί τις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες του 2012 και 2013, ύψους €100.000.000 ($130 εκατομμύρια) έκαστη. Η πρωτοβουλία του 2012, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί, αποσκοπούσε, επίσης, στην άμεση ανακούφιση από τις δυσμενείς συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής  κρίσης, ενώ η πρωτοβουλία του 2013 έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, σκοπεύοντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €596 εκατομμύρια ($831 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. Σχεδιασμένο από τον Renzo Piano, περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του Ιδρύματος στο μέλλον της χώρας, καθώς και μοχλό σημαντικής βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.