Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις τους για τον εορτασµό των 100 χρόνων (1914–2014) από την ίδρυσή τους, παρουσιάζουν στο Ίδρυµα Ευγενίδου υλικό από τα αρχεία και τις συλλογές τους που συγκεντρώθηκε και διαφυλάχθηκε στον ένα αιώνα της λειτουργίας τους.

Περγαµηνοί κώδικες, σιγίλια, αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, γυάλινες φωτογραφικές πλάκες, µποµπίνες κινηµατογραφικών ταινιών, δίσκοι µουσικής, έργα τέχνης, αντικείµενα λατρείας συνθέτουν, µαζί µε τα επίσηµα έγγραφα του ελληνικού κράτους, των ξένων διοικήσεων και τα έγγραφα των ιδιωτικών συλλογών, το εύρος των υποστρωµάτων και την πολυµορφία του αρχειακού πλούτου τους.

Η έκθεση 100 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους. 500 χρόνια ιστορίας διαρθρώνεται σε εννέα ενότητες και περιλαµβάνει αρχειακό υλικό που καλύπτει την περίοδο πέντε αιώνων, από τον 17ο αι. έως και τις αρχές του 21ου. Οι ενότητες ακολουθούν τις βασικές χρονολογικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Μια ξεχωριστή, δέκατη ενότητα, είναι αφιερωµένη στην παρουσίαση του περιεχοµένου της συλλογής του Γιάννη Βλαχογιάννη, ιδρυτή των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η πρώτη ενότητα απαρτίζεται από επιλεγµένα τεκµήρια της συλλογής χειρογράφων και της συλλογής χαρακτικών των ΓΑΚ. Μέσα από επιλεγµένα τεκµήρια παρουσιάζονται όψεις του Αγώνα για την Ανεξαρτησία (1821–1827), οι προσπάθειες για τη θεµελίωση του νέου ελληνικού κράτους κατά τη διακυβέρνηση του Ιω. Καποδίστρια (18281832), η περίοδος της βασιλείας του Όθωνα (1833–1862) και ο εκσυγχρονισµός του ελληνικού κράτους (1863–1911). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα τεκµήρια της περιόδου 1912–2004 τα οποία παρουσιάζονται πρώτη φορά σε τέτοια έκταση. Εκτίθεται υλικό σχετικό µε τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο, το όραµα της Μεγάλης Ιδέας και τη διαχείριση της υποδοχής και αποκατάστασης των προσφύγων (1912– 1935). Η περίοδος της δικτατορίας του Ιω. Μεταξά, της ιταλογερµανικής Κατοχής, της Αντίστασης και του Εµφυλίου πολέµου αποτελούν το περιεχόµενο της περιόδου 19361949. Η µετά τον Εµφύλιο περίοδος που σηµατοδοτείται από την έντονη παρουσία των Ανακτόρων στη ζωή του τόπου και η δικτατορία των συνταγµαταρχών απαρτίζoυν την ενότητα της περιόδου 1950–1973. Η τελευταία ενότητα περιλαµβάνει τεκµήρια της µεταπολιτευτικής περιόδου από το 1974 και εξής.

Η έκθεση πλαισιώνεται από δύο φωτογραφικές συνθέσεις. Η πρώτη αποτυπώνει όψεις των ιστορικών περιόδων µέσα από επιλεγµένες φωτογραφίες των οπτικοακουστικών συλλογών των ΓΑΚ. Η δεύτερη παρουσιάζει τεκµήρια και φωτογραφικό υλικό από την εκατόχρονη πορεία τους και τα πρόσωπα που ταξιδεύουν µαζί τους.

Βασικός αρωγός και χρηµατοδότης του όλου εγχειρήµατος είναι το Ίδρυµα Μποδοσάκη, η χρόνια υποστήριξη του οποίου αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τα ΓΑΚ, ενώ αρωγός της παρούσας έκθεσης είναι επίσης το Ίδρυµα Ευγενίδου.