Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ακρόαση για πιανίστα από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Ακρόαση για πιανίστα από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για την πρόσληψη ενός (1) μουσικού συνοδού – πιανίστα, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών αναγκών της Ε.Λ.Σ. κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2015 - 2016 και με βασική προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών του συγκροτήματος του Μπαλέτου της Ε.Λ.Σ.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στα στούντιο Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αρχιμήδους 16, Καλλιθέα 177-78), στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Όροι Συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου από το Κρατικό Ωδείο ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή σχολών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης πιάνου της ημεδαπής ή Ανώτερης Σχολής  μουσικής κατεύθυνσης πιάνου χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης πιάνου, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την προσκόμιση σχετικών τίτλων.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν υπέρ του υποψηφίου τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

Δόκιμη επαγγελματική προϋπηρεσία ως μουσικός συνοδός πιάνου σε ρεπερτόριο μπαλέτου

Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε κονσέρτα και συναυλίες .

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα ακόλουθα:

S. Prokofieff: “ Romeo and Juliet” – Ballet, Klavierauszug (Editions
Sikorski Nr. 2176):
No 10 Juliet – The young lady (σελ. 26-29).
Νο 12 Masks (σελ. 34-36).
Πιανιστική συνοδεία στο μάθημα μπαλέτου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του διδάσκοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 14.00 (ώρα Ελλάδας), στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης  (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64, Αθήνα), κατά τις ώρες 08.00 – 14.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας 2103711200).

Ομοίως, ως προς τις αιτήσεις που θα σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως βεβαιωθούν πως όλα τα δικαιολογητικά έχουν σταλεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, στις 14.00 (ώρα Ελλάδας), στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρώς. Είναι ευθύνη των ενδιαφερομένων να βεβαιωθούν πως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν στο γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ. ή ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr, τα ακόλουθα:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή)
Αποδεικτικά της επαγγελματικής προϋπηρεσίας του υποψηφίου.

Πληροφορίες: Πρωτόκολλο της ΕΛΣ, Τηλ. 210 3711200

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα στούντιο μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της ακρόασης

Σχετικές ειδήσεις
Ακρόαση για χορευτή μπαλέτου από την Εθνική Λυρική Σκηνή
17.11.2016 13:51
Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει ακρόαση για την πρόσληψη ενός (1) χορευτή μπαλέτου. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. στα στούντιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Αρχιμήδους 16, Ταύρος, Τ.Κ. 177-78).
Aκρόαση χορωδών για την παραγωγή Λόενγκριν από την ΕΛΣ
29.09.2016 15:20
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, στη φωνή των τενόρων για την παραγωγή Λόενγκριν.
Ακρόαση μονωδών από την Εθνική Λυρική Σκηνή
01.08.2016 14:21
Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ενημερωτική ακρόαση για μονωδούς (εξωτερικούς συνεργάτες).
Ακρόαση μονωδών από την Εθνική Λυρική Σκηνή
29.06.2016 12:48
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, ενόψει της καλλιτεχνικής περιόδου 2016-2017, προκηρύσσει ακρόαση για μονωδούς, για ενδεχόμενη συνεργασία.
Ακρόαση στα κόρνα στην Εθνική Λυρική Σκηνή
21.04.2016 12:31
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στα Κόρνα, στις 23/5/2016, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της, κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας κατά την περίοδο 2016-2017.