Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Νίκη Στάθη: έκθεση ζωγραφικής στις Εικαστικές Αναζητήσεις

Νίκη Στάθη: έκθεση ζωγραφικής στις Εικαστικές Αναζητήσεις

Οι Εικαστικές Αναζητήσεις, που δημιούργησε ο συλλέκτης Μελέτης Φικιώρης και λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια περίπου σαν

δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο φιλότεχνο κοινό και τους εικαστικούς καλλιτέχνες , παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής της Νίκης Στάθη.

 

Αν θα έπρεπε κάποιος να χαρακτηρίσει με μία φράση την έκθεση αυτή θα έλεγε πως εστιάζει το σχόλιό της στην ανθρώπινη μορφή.