Χρηστος Μαργαριτης

Ζωγραφικές γιγαντοαφίσες κινηματογράφων στο Μουσείο Μπενάκη

Το Σωματείο οι «Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη», καλει τον κ. Χρήστο Φ. Μαργαρίτη, να...