Ίδρύμα Θρακικής Τέχνης Και Παράδοσης

Η έκθεση «Τα ωραία του Πέραν» ταξιδεύει στην Ξάνθη

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 εγκαινιάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεων της Καπναποθήκης Π. η ομαδική...