Γιάννης Καρούνης

Nature, του Γιάννη Καρούνη στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης

Ο Γιάννης Καρούνης και το SaLtaTor Physical Dance Group παρουσιάζουν στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης...