Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΕΛΛΥ ΜΟΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΚΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΡΟΥΠΗ

 

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, ΔΑΝΔΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΠΟΠΗ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΔΟΥΣΟΥΖ, ΚΑΚΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Οι νικητές χρειάζονται να επιδείξουν ταυτότητα.