Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ , ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ