Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΩΝΗ