Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Οι συναυλίες αναβλήθηκαν. Κατά συνέπεια οι διαγωνισμοί ακυρώνονται. Θα ενημερωθείτε για πιθανή νέα διενέργεια διαγωνισμών προσεχώς.