Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Εθνικη Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για βοηθούς σκηνοθέτη

Εθνικη Λυρική Σκηνή: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για βοηθούς σκηνοθέτη

Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά βοηθούς σκηνοθέτη για πιθανή συνεργασία κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015 για την κάλυψη αναγκών των παραγωγών της.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

- πτυχίο/δίπλωμα (σκηνοθεσίας ή συναφές) από σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από δημόσια αρχή. Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στην όπερα ή το θέατρο

- καλές γνώσεις μουσικής και ανάγνωσης μουσικού κειμένου

- καλή γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών και ιταλικών.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους πλήρες βιογραφικό σημείωμα και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (protocol@nationalopera.gr) ή στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.30 – 15.00). Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 5/9/2014, στις 14.00 (αυτό ισχύει και για όσες αιτήσεις αποσταλούν ηλεκτρονικά).


Πληροφορίες: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής, Κωνσταντίνα Βερώνη (τηλ. 210 3601225, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 – 15.00). Για την περίοδο από 1/8/2014 μέχρι 5/9/2014

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται για πληροφορίες μόνο ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σκηνής της ΕΛΣ, στη διεύθυνση stagedirector@nationalopera.gr.

Σχετικές ειδήσεις
Aκρόαση χορωδών για την παραγωγή Λόενγκριν από την ΕΛΣ
29.09.2016 15:20
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, στη φωνή των τενόρων για την παραγωγή Λόενγκριν.
Ακρόαση μονωδών από την Εθνική Λυρική Σκηνή
01.08.2016 14:21
Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ενημερωτική ακρόαση για μονωδούς (εξωτερικούς συνεργάτες).
Ακρόαση μονωδών από την Εθνική Λυρική Σκηνή
29.06.2016 12:48
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, ενόψει της καλλιτεχνικής περιόδου 2016-2017, προκηρύσσει ακρόαση για μονωδούς, για ενδεχόμενη συνεργασία.
Ακρόαση στα κόρνα στην Εθνική Λυρική Σκηνή
21.04.2016 12:31
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στα Κόρνα, στις 23/5/2016, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της, κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας κατά την περίοδο 2016-2017.
Ακροάσεις χορωδών για δύο παραγωγές της Εθινκής Λυρικής Σκηνής
22.03.2016 11:05
Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση χορωδών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ως προς τη συμπλήρωση 4 θέσεων τενόρων και 6 θέσεων βαρυτόνων/μπάσων στην παραγωγή Αΐντα.