Χριστίνα Αλεξανιάν

Τα Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, από τη Χριστίνα Αλεξανιάν στο Σημείον Pirée

Τα Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν, παρουσιάζονται για μία ημέρα στο Σημείον Piree.

Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν στο Θέατρο Altera Pars

Η Χριστίνα Αλεξανιάν παρουσιάζει στο Θέατρο Altera Pas το έργο "Τα τετράδια της Ανζέλ...