Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη

Γκαίρλιτς – Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη

Από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια κυκλοφορεί το βιβλίο, Γκαίρλιτς της Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη.