Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών

De-Hydrated: Ομαδική έκθεση στο Νορβηγικό Ινστιτούτο των Αθηνών

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο των Αθηνών παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο "De-Hydrated", στο πλαίσιο...