Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Imaging the Balkans: Έκθεση στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Η έκθεση ”Imagining the Balkans – Ταυτότητες και Μνήμη στον Μακρύ 19ο Αιώνα” πραγματοποιείται...