Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 05 Μαΐου 2017 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ, ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ