Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Η συναυλία αναβάλλεται για λόγους υγείας ενός από τους συντελεστές της. Κατά συνέπεια, ο διαγωνισμός δεν ισχύει.