Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Η παράσταση ακυρώθηκε. Κατά συνέπεια ακυρώνεται ο διαγωνισμός.