Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΠΡΟΥΣΣΑ ΚΟΥΚΟΥΝΟΥΔΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ