Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 01 Μαρτίου 2020 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΥΡΙΑΔΟΥ

Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210 7777104 & 210 7777124 Δευτέρα έως Παρασκευή (09.30 -16.30).