Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΚΤΙΤΗ, ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΕΛΥΘΕΡΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ