Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Κυριακή 08 Μαρτίου 2020 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΓΑΡΤΖΟΥΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ