Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 – 15 διπλές προσκλήσεις

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΚΟΜΩΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ , ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΛΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΒΛΑΣΗ, ΜΩΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΛΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ, ΓΙΑΧΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΑ, ΛΕΠΙΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΙΝΟΥ, ΛΙΝΑ ΖΗΛΕΜΜΕΝΟΥ