Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΑΚΕΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΞΟΣ