Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ