Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 – 1 διπλή

ΙΟΚΑΣΤΗ ΠΑΛΜΟΥΤΣΟΥ