Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 – 1 διπλή

ΕΥΑ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ