Οι νικητές του Διαγωνισμού:

1 δωρεάν αντίτυπο του βιβλίου 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ

 

Ο νικητής πρέπει να προσέλθει εντός επτά ημερών στο βιβλιοπωλείο του Ιανού, επιδεικνύοντας απαραίτητα την ταυτότητά του.