Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΘΕΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ , ΡΕΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ