Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΡΡΑ