Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 – 1 διπλή πρόσκληση

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η παράσταση μετατίθεται για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου