Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 – 4 διπλές προσκλήσεις

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΗ, ΘΕΜΙΣ ΣΑΡΡΟΥ, ΣΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ