Οι νικητές του Διαγωνισμού:

1 δωρεάν συμμετοχή

Νικητής/τρια: ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Επιλαχών/ούσα: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΕΛΑΚΗ

Οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου θα επικοινωνήσουν προσωπικά με το νικητή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτός δε θα παρακολουθήσει το σεμινάριο, θα απευθυνθούν στον επιλαχών. 

Θα γίνει επαλήθευση προσωπικών στοιχείων των προσώπων. Αν διαπιστωθεί ψεύτικο όνομα, θα προχωρήσουμε σε νέα κλήρωση και τα άτομα αυτά θα αποκλειστούν από ΟΛΟΥΣ τους διαγωνισμούς του culturenow.gr