Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΓΓΕΛΙΝΙΑΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΙΑΣ