Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΙΤΗΤΑΡΗ