Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 07 Απριλίου 2017 – 5 διπλές προσκλήσεις

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΓΟΥΛΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ,  ΕΛΕΝΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΩΛΙΝΑ, ΕΦΗ ΛΑΩΝΗ, ΡΟΥΛΑ ΠΡΑΤΑΡΗ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι η παράσταση αφορά την «Δεσποινίδα Τζούλια» στο Από Μηχανής. Οι προσκλήσεις αφορούν την «Δεσποινίδα Τζούλια» του Cartel.