Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 – 3  διπλές προσκλήσεις

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΔΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ, ΤΟΝΙΑ ΧΟΥΡΧΟΥΛΗ