Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 – 3 διπλές προσκλήσεις

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΥ, ΜΑΝΟΣ ΚΑΒΟΥΛΑΣ, ΣΑΡΡΟΥ ΘΕΜΙΔΑ