Οι νικητές του Διαγωνισμού:

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 – 2 διπλές προσκλήσεις

ΕΛΕΝΗ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΩΛΙΝΑ, ΖΩΗ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ