Ἐλευθερόστιχη ποιητικὴ συλλογὴ μὲ ὑπαρξιακή, πολιτικὴ κ’ ἐρωτικὴ θεματολογία.

Τὰ ἐλευθερόστιχα ποιήματα τοῦ βιβλίου “Πέλαγος ἀπροσπέλαστο” καλύπτουν εὐρεῖα θεματολογία ἀπὸ ζητήματα ὑπαρξιακά, ἕως τὰ προβλήματα τῶν συγχρόνων προσωπικῶν σχέσεων καὶ τὴν κατάσταση στὸ διεθνές, καθὼς κ’ ἑλληνικό, πολιτικὸ τοπίο. Τὸ σύνολο χαρακτηρίζει μιὰ ἀναμονὴ γιὰ τὸ νέο ποὺ πέπρωται ἀφεύκτως νὰ χαράξῃ.

Πελάγη ἀπροσπέλαστα
οἱ εὐχὲς τοῦ ποντοπόρου μέλλοντος.
Ποίημα: Πελάγη, σελ. 10.