Ο Οδηγός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ατόμων με αναπηρία για να γνωρίζουν τι μπορούν να επισκεφτούν.

Το δικαίωμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, τον τουρισμό κα την ψυχαγωγία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής τους και τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες. Η έκδοση του Οδηγού καλύπτει το κενό τυποποιημένης καταχώρησης αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά με τις προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα. Καταγράφει για πρώτη φορά ξενοδοχεία, μουσεία, εστιατόρια, καφέ, θέατρα, κινηματογράφους, εμπορικά κέντρα, βασικές αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες υπηρεσίες, κυρίως στις πρωτεύουσες των νομών, αλλά και άλλες πόλεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας.

Ο Οδηγός διατίθεται δωρεάν από τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. (Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Αθήνα, τηλ. 210 99 49 837) και από τα Παραρτήματά της στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.