Το χωριό του Αϊ Βασίλη Ιωαννινα - Καθημερινό Πρόγραμμα