Το Mediterranean College παρέχει επαγγελματικό  σεμινάριο στο Θεατρικό Παιχνίδι  συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες με στόχο να καταρτιστούν οι συμμετέχοντες στις δράσεις του θεατρικού παιχνιδιού για να το χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο στον επαγγελματικό τους χώρο, στην εθελοντική εργασίας τους ή στην καθημερινή ζωή.

Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφραστεί συνολικά, να διοχετεύσει δημιουργικά την ενέργειά του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα σε μία σχολική τάξη.

Οι συμμετέχοντες θα μελετήσουν και τα τρία επίπεδα λειτουργίας του θεατρικού παιχνιδιού: α) το παιδαγωγικό, το οποίο βοηθά παιδιά ή και ενήλικες να αναπτύξουν κώδικες επικοινωνίας, β) το θεατρικό, το οποίο μέσα από παιχνίδια ρόλων βοηθά τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν, να ανταποκριθούν και να αποδεχθούν υποθετικές δοσμένες συνθήκες και γ) το ψυχολογικό, το οποίο με δημιουργική παρουσία και παρέμβαση δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας έτσι ώστε να προωθηθεί η απελευθέρωση που οδηγεί στη δημιουργία.

Το σεμινάριο στο Θεατρικό παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ισχυρής Βρετανικής Πιστοποίησης Pearson Assured ενός από τους μεγαλύτερους Βρετανικούς φορείς πιστοποίησης, ακόμα είναι βιωματικού χαρακτήρα, με δημιουργία παραμυθιών και συμμετοχή σε θεατρικά παιχνίδια και απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους παιδαγωγικών και ανθρωπιστικών επιστημών που πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά και εφήβους, σε παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, σε λογοθεραπευτές, σε εργοθεραπευτές, σε ψυχολόγους, γονείς αλλά και στο ευρύτερο κοινό για λόγους προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξειδικευτεί στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενισχυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιτυχή ένταξη του θεατρικού παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία